Het ROC van Amsterdam - Flevoland

Innovatie in het onderwijs met Canvas als leermanagementsysteem

Het ROC van Amsterdam - Flevoland

Innovatie in het onderwijs met Canvas als LMS

Stichting ROC van Amsterdam - Flevoland

De stichting ROC van Amsterdam - Flevoland bestaat uit twee onderwijsinstellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs: het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland. Gezamenlijk bieden zij aan 35.000 studenten meer dan 430 opleidingen, op twaalf MBO-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum,  Almere en Lelystad. Het ROC van  Amsterdam - Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de individuele student.

Om het onderwijs nog beter te ondersteunen en naar aanleiding van logistieke vraagstukken vanuit de colleges, ging het ROC van Amsterdam - Flevoland (al voordat Covid zijn intrede deed) op zoek naar een passend leermanagementsysteem (LMS). Dit zou alle colleges binnen dit roc moeten ondersteunen in het leveren van hoogwaardig praktijkgericht onderwijs. Daarnaast was het naar een hoger niveau tillen van de leerervaring van studenten een belangrijk vereiste, evenals het aanbieden van flexibel onderwijs. Om deze ambities te realiseren was er ook de wens om een partner te vinden die het ROC van Amsterdam - Flevoland hierin zou begeleiden. De intrede van Covid heeft de behoefte verder versterkt. 

De wensen voor een leermanagementsysteem

De wensen en eisen die gesteld werden aan een nieuw leermanagementsysteem waren voor het ROC van Amsterdam - Flevoland duidelijk: een flexibele, gebruiksvriendelijke digitale oplossing die ‘blended learning’ voor zowel studenten als docenten ondersteunt en die voor verschillende onderwijsconcepten moet werken. Het makkelijk kunnen delen van informatie en content was ook een eis. Bij de aanbesteding bleek Canvas aan alle wensen en eisen te voldoen.

 

ROCvAF

Uitdagingen

  • Geen consistente leerervaring
  • Veel 'losse' leermanagementsystemen
  • Ondersteunen van administratieve processen en onderwijslogistiek

Wensen

  • Één leermanagementsysteem
  • Gebruiksvriendelijke en flexibile oplossing voor zowel studenten als docenten
  • Inzetbaar voor verschillende onderwijsconcepten
  • Informatie en content tussen colleges uitwisselen
  • Het praktijkonderwijs naar een hoger niveau tillen

De rol van het leermanagementsysteem

De rol van het LMS

In toenemende mate was er binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland behoefte aan het makkelijk kunnen delen en uitwisselen van informatie en content tussen de colleges. Daarnaast was er meer vraag vanuit de colleges voor support vanuit de centrale organisatie om administratieve processen en onderwijslogistiek beter vorm te geven.

‘Vanaf het begin stond het faciliteren van het onderwijs op nummer 1. Iedere opleiding moest toegang tot de technologie hebben die de vrijheid geeft om alle onderwijsconcepten te kunnen ondersteunen,’ aldus Peter. 

Voor het ROC van Amsterdam - Flevoland mag technologie niet leidend zijn voor inrichtingskeuzes in het onderwijs, maar moet het juist faciliterend zijn aan de verschillende onderwijsconcepten. Want wanneer de digitale leeromgeving het onderwijs ondersteunt, zal dit resulteren in nog beter onderwijs, voor zowel studenten als docenten.

De implementatie van een nieuw LMS

De implementatie van een nieuw LMS

De implementatie van een technologie die het onderwijs in de kern raakt, vraagt veel van een organisatie. Het in gebruik nemen van een LMS heeft impact op hoe de docent lesgeeft, hoe een student onderwijs ontvangt en onderwijs logistieke processen. Het betekent bijvoorbeeld dat docenten getraind moeten worden en onderwijs moeten gaan vormgeven in een nieuw systeem. Onderwijsteams moeten hiervoor goed worden begeleid en gefaciliteerd. Daarom is het belangrijk om als organisatie een gedegen veranderstrategie te hebben, om de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen en de docent zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Peter: 'Er is gekozen voor één enkel leermanagementsysteem voor alle colleges. Met uitzondering van specifiek branche-gerelateerde leeromgevingen. Het ging ons om het faciliteren van samenwerking binnen en tussen de colleges. We kozen voor Canvas omdat dit geen onderwijsconcept is maar een manier om docenten en studenten digitale ondersteuning te bieden. En dat kan op zo’n manier dat volledig maatwerk mogelijk is voor iedere opleiding.'

Drieam als digitaal platform partner

'Om het ROC van Amsterdam - Flevoland te helpen bij de implementatie van Canvas verwezen wij hen naar onze preferred partner in Nederland: Drieam,’ aldus Jonas Pitteljon, Customer Success Manager bij Instructure, het bedrijf achter Canvas. ‘Drieam heeft al ruimschoots ervaring met de implementatie van Canvas. Daarnaast weten zij als geen ander waar de Nederlandse onderwijsinstituten behoefte aan hebben: niet alleen op technisch gebied maar ook vanuit het didactisch oogpunt.'

Peter: 'Wij waren het eerste roc in Nederland die Canvas ging implementeren. Er waren dus geen ervaringsverhalen waarop wij konden bouwen. Als pioniers op dit gebied konden we de ervaring van de consultants van Drieam goed gebruiken. Ons doel was het faciliteren van flexibel onderwijs. De overstap naar een nieuwe online leeromgeving moet dan vlekkeloos verlopen. Anders ben je niet aan het faciliteren maar mogelijk het onderwijs aan het verstoren.'

Drieam als digitaal platform partner

'Om het ROC van Amsterdam - Flevoland te helpen bij de implementatie van Canvas verwezen wij hen naar onze preferred partner in Nederland: Drieam,’ aldus Jonas Pitteljon, Customer Success Manager bij Instructure, het bedrijf achter Canvas. ‘Drieam heeft al ruimschoots ervaring met de implementatie van Canvas. Daarnaast weten zij als geen ander waar de Nederlandse onderwijsinstituten behoefte aan hebben: niet alleen op technisch gebied maar ook vanuit het didactisch oogpunt.'

Peter: 'Wij waren het eerste roc in Nederland die Canvas ging implementeren. Er waren dus geen ervaringsverhalen waarop wij konden bouwen. Als pioniers op dit gebied konden we de ervaring van de consultants van Drieam goed gebruiken. Ons doel was het faciliteren van flexibel onderwijs. De overstap naar een nieuwe online leeromgeving moet dan vlekkeloos verlopen. Anders ben je niet aan het faciliteren maar mogelijk het onderwijs aan het verstoren.'

Aanpak

Peter: ‘We kozen voor deze decentrale aanpak omdat wij geloven dat de mensen die het dichtst bij het onderwijs zitten, het beste kunnen beslissen wat er nodig is. Bovendien was het de bedoeling de kennis over Canvas te borgen in de colleges zelf. De rol van de centrale organisatie is beperkt gebleven tot het verzorgen van trainingen en het bieden van ondersteuning voor de technische aspecten van de nieuwe leeromgeving en het beantwoorden van gebruikersvragen.

Canvas adoptie door instructeurs

'Covid zorgde ervoor dat de noodzaak om een leermanagementsysteem te implementeren groot was. Al het onderwijs moest online. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van Canvas was snelle adoptie mogelijk. We kozen voor deze decentrale aanpak omdat wij geloven dat de mensen die het dichtst bij het onderwijs zitten, het beste kunnen beslissen wat er nodig is. Bovendien was het de bedoeling de kennis over Canvas te borgen in de colleges zelf. De rol van de centrale organisatie is beperkt gebleven tot het verzorgen van trainingen en het bieden van ondersteuning voor de technische aspecten van de nieuwe leer omgeving.’ - Aldus Peter.

Gefaseerde uitrol

Om te zorgen dat de docententeams de juiste ondersteuning krijgen tijdens de implementatie van Canvas, werd er gekozen voor een gefaseerde uitrol. In de eerste instantie hadden drie colleges zich aangemeld voor de eerste fase van de uitrol. Na een rondgang langs de colleges zagen meer onderwijsteams in de verschillende colleges de voordelen van het nieuwe systeem. Bij zeven colleges zou in de eerste fase een team starten met Canvas. Als we het bij één college hadden ingevoerd konden we de andere colleges de voordelen laten zien! Tot onze verbazing meldden de colleges en teams zich sneller aan dan dat we ooit hadden verwacht.


‘We moesten zelfs oppassen niet slachtoffer te worden van ons eigen succes. Want om een werkelijk goede digitale leeromgeving neer te zetten, moet er wel een duidelijk plan van aanpak zijn. Zo moet een team een goed beeld hebben van hoe hun onderwijs eruit gaat zien in die nieuwe leeromgeving. Daarom hebben we per college gekeken welke teams klaar waren om Canvas te implementeren. Het is echt maatwerk geweest, waarbij we met name hebben gefocust op het faciliteren en ondersteunen van de implementatie.’

De rol van Drieam

Peter: ‘We waren klaar om Canvas te omarmen. De urgentie was er. Dan ben je blij met een adoptie partner als Drieam die dit grote groot project zo ‘hapklaar’ mogelijk maakte: door het op te knippen in kleine stukjes.’

Lotte Oude Weernink, Onderwijskundig Implementatie Consultant bij Drieam vertelt: ‘Wij gaven ondersteuning op de onderwijskundige en technische kant maar ook bij het trainen van key-users docenten en aan het Canvas adoptieteam. Want om het onderwijs te faciliteren was het belangrijk dat we niet alleen de centrale dienst ondersteunde, maar ook juist de colleges.’

‘We zijn eerst aan de aan de slag gegaan met de technische en functionele inrichting van het systeem. Vervolgens hebben we de eerste key users getraind: zij zijn nu binnen de colleges het eerste aanspreekpunt voor de eindgebruikers. Vanaf daar hebben we het adoptietraject voortgezet met team-ondersteuning en maatwerk voor de teams: bijvoorbeeld over het gebruik van bepaalde functionaliteiten. We trainen nu telkens minimaal één persoon per docententeam.’

Resultaat

Canvas student

Peter: ‘Ons uitgangspunt bij het invoeren van Canvas was echt het faciliteren van het onderwijs. En dat is gelukt!’ ‘Inmiddels zien we dat docenten die al met Canvas aan de slag zijn, hun kennis over het systeem met andere colleges delen. Ook de inhoud van het onderwijs wordt gedeeld. Want dat brengt Canvas ons: dat je als opleiding in Lelystad nu onderwijs kan delen met, bijvoorbeeld, een opleiding in Hilversum. Dat is echt een win-win situatie voor docenten.’

Implementation-icon


‘Het enthousiasme onder docenten en studenten is enorm. Canvas is gebruiksvriendelijk: voor de docent is het een ideale omgeving om het onderwijs in te richten zoals hij of zij wil. Bovendien is het bijzonder flexibel! En met de juiste ondersteuning lukt het de docenten nog beter de technologie in te zetten.’

lti apps

Lotte: ‘Het ROC van Amsterdam - Flevoland is erop gebrand een optimale (digitale) leerervaring neer te zetten voor haar studenten. Dus hebben we ook gekeken hoe Canvas samenwerkt met andere systemen in de digitale leeromgeving die die student iedere dag gebruikt. Hoe ziet Canvas eruit in de bredere digitale leeromgeving van het ROC van Amsterdam - Flevoland? Sluit het daarbij aan op een manier dat de beste ervaring voor de gebruiker oplevert? Waar nodig optimaliseren wij de online student ervaring.’

Lessons learned

Lotte: ‘Het enthousiasme om met Canvas aan de slag te gaan was zo groot dat we soms genoodzaakt waren op de rem te trappen. De vele opties binnen Canvas kunnen ook beperkend zijn. Met zoveel mogelijkheden, kan het moeilijk zijn om te kiezen. Er is eerst tijd en aandacht nodig om te weten hoe je je digitaal onderwijs wil inrichten. Je wil docenten ontlasten en studenten een naadloze ervaring aanbieden, hiervoor hebben we Canvas Cursus Templates ingezet.’

 

Peter: ‘Daarin is Drieam zeer waardevol geweest: zij lieten de docenten eerst de mogelijkheden van het Canvas zien en ervaring opdoen met het systeem zelf. Om vervolgens aan de slag te gaan met vragen als: Ben je digitaal vaardig genoeg om er didactisch mee uit de voeten te kunnen? Pas na het beantwoorden van dergelijke vragen kan je de stap zetten naar hoe je het blended learning goed vorm kan geven. De Canvas Cursus Templates die Drieam aanreikte waren hierbij heel waardevol.’

 

Vervolgstappen

Peter: ‘Veel teams gaan live - of zijn er mee bezig - dus daar bieden we ondersteuning. Ook kijken we welke applicaties we standaard gaan aanbieden bij Canvas. De behoefte vanuit de teams en docenten is daarvoor bepalend.’ 

‘Support vanuit Drieam op technisch gebied zullen we voorlopig nog nodig hebben. En gezien de omvang van onze organisatie, zal Drieam de komende tijd ook een grote rol blijven spelen in het ondersteunen van vooral de teams en docenten.’

‘Bij een goede digitale leeromgeving draait alles om maatwerk. Canvas raakt het hart van het onderwijs. Het biedt de flexibiliteit voor de student zijn eigen leerweg te bepalen en aan de docent het onderwijs in te richten conform de visie van het team. Het is onze taak studenten en docenten te ondersteunen met de overstap.’

 

Benieuwd wat Canvas voor jou kan betekenen?