De NS staakt? Gelukkig is er hybride onderwijs

Je hebt er waarschijnlijk vandaag ook last van gehad: de NS-staking. Door het hele land rijden er geen treinen als gevolg van een estafettestaking van de vakbonden. In het kort betekent dit dat 1 miljoen reizigers die dagelijks gebruikmaken van het openbaar vervoer niet op hun plaats van bestemming kunnen arriveren. Daarnaast was de ochtendspits bijna twee keer zo druk met 1350 minuten vertraging om 8:52 (Bron: Flitsmeister). Kortom, als je naar werk of school moet dan heb je vandaag een ontzettend groot probleem om fysiek op locatie te komen. Gelukkig is op afstand werken en hybride onderwijs steeds normaler geworden. Hierdoor kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen makkelijker anticiperen op de ontstane situatie. Maar hoe ervaren studenten bijvoorbeeld het online onderwijs? En wat zijn de mogelijkheden van hybride onderwijs in een maatschappij waarbij een leven lang leren centraal staat? Je leest er meer over in deze blog.

Waarom werd de terugkeer naar fysiek onderwijs geen succes?

In het onderwijs is er na de terugkeer van het onderwijs op de campus vanaf maart 2022 iets opmerkelijks waar te nemen in het gedrag van studenten. Veel van hen zijn gewend aan het online onderwijs. Daarom besluiten ze om nog steeds thuis te blijven. Ook vinden studenten het bijvoorbeeld prettig om later op te kunnen staan. Hiermee besparen ze namelijk reistijd. Verder kunnen studenten het iets rustiger aan doen met het maken van aantekeningen. Bij hybride onderwijs is er de optie om de opnames van colleges terug kijken waarmee ze hun eigen leertempo kunnen bepalen.

Lees hier meer verhalen over waarom studenten niet terugkomen naar de campus!

De lege collegezalen hebben er echter toe geleid dat enkele universiteiten en hogescholen ervoor gekozen hebben om terug te keren naar volledig on-campus onderwijs. Hierbij worden opnames van colleges niet of nauwelijks meer beschikbaar worden gesteld. Dit is natuurlijk een keuze maar is het wel de juiste?

Een lege collegezaal.

Wat zijn de mogelijkheden van hybride onderwijs?

Hybride onderwijs biedt vele mogelijkheden met betrekking tot flexibilisering voor zowel studenten als docenten. Ook staat de keuze om terug te keren naar volledig fysiek onderwijs haaks op moderne opvattingen zoals student-centred learning. Hierbij wordt de focus gelegd op de lerende en zijn of haar behoeftes in plaats van de output van docenten. Puur kijkend naar het gedrag van studenten blijkt er dus een behoefte te zijn voor hybride onderwijs. Het probleem is echter dat er een discrepantie is tussen docenten in het onderwijs. Niet elke docent is voorstander van hybride onderwijs of blended learning. Daarnaast vinden docenten het logischerwijs verschrikkelijk om voor lege collegezalen een cursus te verzorgen. Tevens vinden docenten vaak digitale leeromgevingen lastig in het gebruik. Daarbij hanteer iedereen een eigen manier om met digitale leeromgevingen om te kunnen gaan. Dit zorgt er mede voor dat de adaptatie van digitaal onderwijs een traag proces is. Niettemin is het zeer belangrijk dat er stappen worden gezet in de adaptatie van digitaal onderwijs zodat leerachterstanden worden beperkt. 

Morgen weer een staking? Omarm flexibel onderwijs

De NS-staking is een van de vele voorbeelden die laat zien dat het belangrijk is voor onderwijsinstellingen om digitaal onderwijs te omarmen en vooral als aanvulling te zien op het fysiek onderwijs tijdens crisisdagen als deze. En om de adaptatie mogelijk te maken en de discrepantie tussen docenten te beperken zijn er vele onderwijs consultants beschikbaar die je met liefde verder zullen helpen. Samen kunnen er stappen gezet worden naar de flexibilisering van onderwijs waarbij de student centraal komt te staan. 

En oh ja, morgen gaat de NS wederom staken dus mocht je in het onderwijs werken of student zijn; kijk even of er alternatieve mogelijkheden zijn om je eerste lessen weer te geven of te volgen. En mocht je de dans zijn ontsprongen en nog lekker vakantie hebben, geniet van je laatste week!