Studentgestuurd leren

Zet de student achter het stuur

Stimuleer studentgestuurd leren in uw digitale omgeving als de beste strategie ter voorbereiding op leven lang ontwikkelen.

Onze visie

Studentgestuurd leren als de beste voorbereiding op leven lang ontwikkelen

Wij geloven dat het stimuleren van student eigenaarschap cruciaal is omdat overeenkomt met het doel van het hoger onderwijs om studenten voor te bereiden op een toekomst waarin levenslang leren de sleutel tot succes is. De kracht van keuze en flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan de persoonlijkheid, context en doelen van elke student. De ontwikkeling van individuele beroepsprofielen vergemakkelijken.

Scaffolding als de weg naar succes voor studenten

Studentgestuurd leren vereist adequate sturing door docenten om studenten in staat te stellen de controle te nemen over het leerproces en de juiste keuzes te maken. In het proces van het leren en het nemen van verantwoordelijkheid hebben studenten begeleiding nodig die aansluit bij zijn of haar vaardigheden, om zo het leren in de zone van proximale ontwikkeling te maximaliseren. Daarom bieden wij rijke hulpmiddelen om de juiste “steigers” te faciliteren op de weg naar studentgestuurd leren.

Onze oplossingen voor studentgestuurd leren

Met een diepgaande passie voor studentgestuurd leren, ontwikkelen wij producten die uw instelling in staat stelt om echt student-eigenaarschap met impact te bewerkstelligen. Onze toepassingen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten van onze onderwijspartners en op de nieuwste wetenschappelijke kennis over onderwijswetenschappen en technologie.

Seamlessly integrated with your LMS