FeedPulse

Rondleiding

Laten we ontdekken hoe FeedPulse verschillende feedbackprocessen kan ondersteunen.

FeedPulse activeert studenten met een eenvoudig 4-staps process

Het voornaamste proces van het werken met FeedPulse kan worden verdeeld in vier stappen:

Creëer een checkpoint en geef of krijg feedback

Creëer een checkpoint

FeedPulse ondersteunt het geven van feedback aan individuele studenten of groepen. Door een checkpoint aan te maken kunnen docenten eenvoudig een feedbackmoment initiëren voor één of meerdere studenten of studentengroepen. Daarnaast kunnen studenten ook in staat worden gesteld om controlepunten aan te maken, om zo een studentgestuurd feedbackproces te faciliteren.

Feedback geven of krijgen

Docenten geven mondelinge feedback aan hun studenten. Door feedback te geven zullen docenten reflecteren op specifiek gedrag met als doel de kloof tussen de feitelijke en de gewenste prestaties van de student te verkleinen.

Verwerk en noteer feedback

Feedback invullen

Verkregen feedback wordt door studenten samengevat en opgeschreven in FeedPulse. Door studenten de feedback die ze hebben gekregen zelf te laten vastleggen, verwerken ze hun feedback actiever.

Optioneel: Geef een zelfbeoordeling

Studenten kunnen hun eigen prestatie beoordelen op het moment van het checkpoint en deze waarderen met een smiley in termen van negatief, neutraal of positief.

Evalueer feedback en beoordeel prestaties

Checkpoint evalueren

Docenten kunnen de verwerkte feedback in de checkpoint beoordelen door een reactie te geven en ze kunnen de algemene prestatie van de student beoordelen met een smiley.

Verkrijg inzichten en monitor progressie

Dashboarding

Het dashboard van de docent geeft een overzicht van de prestaties van alle studenten in de klas. Dit kan worden gebruikt om de feedback te monitoren en om studenten te signaleren die mogelijk wat extra aandacht nodig hebben.

Inzicht in prestaties door de tijd heen

FeedPulse geeft studenten en docenten een overzicht van hun prestaties in de loop van de tijd. Het is gemakkelijk om terug te kijken naar eerdere feedback, omdat alle checkpoints op één pagina staan.

Peer-feedback toevoegen aan de mix

‘Peers’ is de laatste grote nieuwe functie die is toegevoegd aan FeedPulse. Peers wordt vooral ingezet en gebruikt door studenten zelf. In Peers kunnen studenten (of docenten) een checkpoint aanmaken voor hun groep (vanuit Canvas). Ze geven feedback op zichzelf en op elk groepslid. Omdat de docent niet betrokken is bij de Peer workflow, kan de workflow er anders uitzien dan de normale FeedPulse workflow. Een mogelijke workflow zou kunnen zijn:

  • Student maakt een checkpoint aan;
  • Student vult feedback in over zichzelf en de andere groepsleden;
  • De student levert zijn feedback voor het checkpoint in;
  • De student ziet wat hij over zichzelf heeft geschreven;
  • De student ziet de anonieme feedback die andere groepsleden over hem hebben gegeven;
  • De docent kan alle feedback per student zien (anoniem), maar kan zelf geen feedback of beoordeling geven;

Tip: Als je de Peers-component in je cursus wilt gebruiken, denk dan goed na over het gevoel van veiligheid dat studenten moeten hebben bij het anoniem feedback geven en ontvangen van medestudenten. Bespreek het geven en ontvangen van feedback!

Een virtueel kopje koffie

Laten we bespreken hoe FeedPulse jou kan helpen

Portflow
Activeer studenten door lineair leren te stimuleren en feedback te visualiseren