Drieam op de OER-netwerkdag bij Avans

Maandag 6 november vond de eerste netwerkbijeenkomst “OER in het hbo” plaats bij Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Met vertegenwoordiging van 25 hogescholen uit land, van Groningen tot Zuid-Limburg, lag de opkomst ver boven verwachting. Bijna iedere instelling had een dia voorbereid met een kleine introductie over de aanwezige vertegenwoordiger(s) en over de OER (Onderwijs- en Examenregeling) binnen de hbo-instelling. Door het grote aantal aanwezigen was het onmogelijk om de dia’s centraal door te spreken, en is er nader kennis gemaakt in kleinere groepen.

Het doel van de dag was het uitwisselen van kennis, en het opzetten van een netwerk om deze kennis in de toekomst te blijven delen. De deelnemers mochten van tevoren interessante discussieonderwerpen aandragen, waaruit “afschaffen bindende afwijzing” en “nieuwe rol van opleidingscommissies t.a.v. de OER” zijn geselecteerd. Beide onderwerpen zijn ingeleid door verschillende deelnemers, waarna er leuke discussies losbarstten.

In de middag was het aan Tim Stuart om te vertellen over de volgende stap in het OER-proces: het gemakkelijk en betrouwbaar schrijven van een OER middels de web applicatie OER Write. Deze tool heeft z’n diensten inmiddels bewezen bij Avans Hogeschool, maar ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is inmiddels gestart met de implementatie van dit pakket. Floor van der Boon (Avans Hogeschool) heeft kort verteld over haar ervaringen met OER Write en liet weten dat het management inmiddels al sprak over “OER writers” wanneer het over de schrijvers van onderwijs- en examenregelingen ging.

Tussen alle agendapunten door was het ook de bedoeling om na te denken over een vervolg in samenwerking: op welke manier willen de deelnemers dit doen? Afsluitend werden de samenwerkingsplannen bediscussieerd en samengevat: zowel korte lijntjes via bijvoorbeeld een internetforum, als een halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst zag men wel zitten!

Wij willen Avans Hogeschool en alle aanwezige hogescholen enorm bedanken voor het organiseren en energiek deelnemen aan deze mooie dag!

Meer weten over OER Write? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie.