De komende jaren ligt in het onderwijs de nadruk op gepersonaliseerd leren. De vaardigheid om je eigen leerproces te reguleren wordt steeds belangrijker bij een leven lang leren. Persoonlijke feedback helpt zelfregulatie van studenten te bevorderen.

We zien dat in het traditionele onderwijs vaak nog sprake is van eenmalige toetsing aan het eind van een periode. Beoordeling aan het eind van het leerproces brengt vaak niet de beste manier van leren teweeg. Het gevoel van urgentie bij de student is laag tot vlak voor het moment van toetsing. Deze manier van toetsing zorgt voor eenmalige kennisreproductie met als gevolg dat de kennis minder goed blijft hangen. Meer ideaal is lineair leergedrag waarbij elke student zijn eigen niveau en tempo kan hanteren. Door in dit proces longitudinaal te toetsen wordt de slag gemaakt van kennisreproductie naar kennisactivatie.

Meer lezen over wat de beperkingen zijn van eenmalige kennisreproductie, hoe je met meerdere meetmomenten lineair leergedrag kan stimuleren en wat de bijdrage van feedback kan zijn aan een lineair leerproces?

Lees nu de gratis whitepaper waarin wordt beschreven hoe technologie bovenstaande kan faciliteren. Dit wordt ondersteund met een praktisch voorbeeld van Fontys Hogeschool ICT.