StudyCoach2023-03-21T11:50:17+01:00

studycoach

Stimuleer zelfgereguleerd leren met heldere inzichten

Door brede inzichten in het leertraject te combineren met eenvoudige coachingscommunicatie ondersteunt StudyCoach zelfgereguleerd leren als cruciale factor voor een succesvolle studieloopbaan.

Waarom

Zelfgereguleerd leren begint met hoogwaardige inzichten

Het onderwijs op het mbo en hbo wordt steeds flexibeler. Studenten worden voorbereid op een toekomst waarin zowel een leven lang ontwikkelen als unieke talenten een grote rol spelen. Daarom is het van belang om de student op diverse manieren keuzes te geven. Hiermee wordt enerzijds het eigenaarschap van studenten gestimuleerd omdat ze zowel nu als in de toekomst verantwoordelijkheid leren nemen over het eigen leerproces. Anderzijds bieden de keuzes ruimte aan de student om zijn eigen unieke professionele profiel voor te bereiden.

De veelvoud aan keuzes en flexibiliteit brengen de nodige uitdagingen met zich mee om het studiesucces te borgen. De studenten kunnen vaker eigen leerroutes volgen en de te behalen leeruitkomsten zijn verdeeld over de (gekozen) vakken en modules. Het is voor zowel de studenten als hun mentoren van groot belang om continu accurate inzichten te hebben in de leeractiviteiten, -resultaten en voortgang op beheersing van leeruitkomsten. Aan de hand van deze inzichten kan de student extra ondersteuning krijgen of vragen. Met de juiste inzichten wordt de student bovendien handvatten geboden voor zelfregulatie. Hiermee kan de student vervolgens ook meer betekenis geven aan zijn leertraject en keuzes.

WAT

StudyCoach voegt de coach-rol toe aan Canvas

StudyCoach bouwt voort op de kracht van Canvas door de begeleide zelfsturing te faciliteren. In StudyCoach heeft de student en diens coach module- en vakoverstijgend inzicht in de leeractiviteiten en leerresultaten. Deze worden aangevuld met de voortgang op de te behalen leeruitkomsten. Hiernaast biedt StudyCoach een centrale plek voor communicatie voor de driehoek student, coach en docent. Daarmee wordt de begeleiding laagdrempelig, eenvoudig en goed gestructureerd.

Een virtueel kopje koffie

Boek een demo om StudyCoach in actie te zien

Wat maakt StudyCoach uniek?

“StudyCoach is een geweldige manier om de voortgang van individuele studenten over cursussen te zien, direct contact met hen op te nemen en het mentorschap te volgen om studenten te helpen slagen. Het helpt de communicatie tussen begeleider, mentor en leerling.”

Rita Takács, Hoofd van het Studentenbegeleidingscentrum - ELTE

“StudyCoach stelt studenten in staat om de regie te voeren over hun eigen leren, in lijn met onze visie op onderwijs. Dankzij de app kunnen studenten in één overzicht zien waar ze staan in hun onderwijs.”

Cees de Rooij, Senior docent & EdTech Ambassadeur - ROC van Twente

How

Key Features

Ervaringen

Instellingen die de kracht van coaching toevoegen aan Canvas:

StudyCoach resources

Portflow
Cross-course student dashboarding & coaching
Go to Top