Wibran Dochy, Filip Dochy en Margo Janssens schreven in 2018 een mooi artikel over Assessment as Learning (AaL) – Bouwsteen van High Impact Learning that Lasts (HILL). Steeds meer hogescholen gaan in de praktijk aan de slag met Assessment as Learning – een relatief nieuwe vorm van assessment, waarbij wordt gepoogd feedback beter te integreren in het leerproces – zo ook Fontys Hogeschool ICT en Thomas More. Toetsmomenten worden omgevormd tot leermomenten.

Wat is Assessment as Learning?

Assessment gaat over het verzamelen en interpreteren van informatie over het leerproces enerzijds en de prestatie van de student anderzijds. De student komt te weten in welke mate men vooruitgang boekt en hoe ver men staat binnen het ontwikkelingstraject. Dit betekent dat de student continu constructieve feedback zoekt en ontvangt en deze gebruikt als start of als monitoring van zijn/haar leerweg. Op deze wijze is elk assessment-moment ook een leer-moment. ‘Assessment as Learning’ pleit voor het gebruik van (proces)data, die tijdens het leerproces worden verzameld als informatiebron om het leren te evalueren (Dochy, Dochy en Janssens, 2018).

Als je continu feedback krijgt en elk assessment-moment ook een leermoment is dat dient voor monitoring, dan zal je ‘drive’ om te leren blijven. Assessment is gecontextualiseerd en geïntegreerd in het leerproces.

Hoe ondersteunt FeedPulse bij Assessment as Learning?

FeedPulse wordt op dit moment bij verschillende hogescholen ingezet om Assessment as Learning in de praktijk te brengen. Feedback wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het leerproces. De docent geeft mondelinge feedback, de student verwerkt de feedback zelf in FeedPulse en ontvangt vervolgens een smiley-rating van de docent over zijn performance op dat moment. De verschillende meetmomenten samen geven een goed beeld van de ontwikkeling van de student. De student krijgt tijdig inzicht in zijn ontwikkeling en kan daardoor eerder bijsturen.

Eric Slaats (Fontys Hogeschool ICT) en Isabel Deprez (Thomas More hogeschool) vertellen in onderstaande testimonial hoe zij Assessment as Learning in de praktijk brengen met behulp van FeedPulse.