Afgelopen vrijdag was het zover: de eerste bijeenkomst voor Portflow-gebruikers. Instellingen die Portflow gebruiken vanuit alle windstreken waren fysiek- of virtueel aanwezig: o.a. Rotterdam, Utrecht, Wageningen, Eindhoven, Brussel en Tilburg. Met een vol programma hebben we de middag veel ideeën uitgewisseld én een sneakpreview van de roadmap besproken.

Na een welkom vanuit Community Manager Elise Claassen, zijn we na een korte terugblik op de afgelopen releases meteen de roadmap ingedoken. De nieuwe beoogde ontwikkelingen werden met enthousiasme ontvangen en hier werden meteen al mooie ideeën voor aanscherpingen en aanvullingen gedeeld.

Hierna gingen we door naar het hoofdonderdeel van de middag: een serie Lightning Talks door de verschillende gebruikers met use-cases, inspiratie en prikkelende vragen. Tussendoor was er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de besproken thema’s en dilemma’s. Hierbij werden zowel online als offline mooie bijdragen geleverd. Tot slot bespraken we de diverse feedback-mogelijkheden die inmiddels door Portflow ondersteund worden naast elkaar. Elk voorzien van voor- en nadelen net als voorbeeldscenario’s.

Wat kwam er ter discussie? Een greep uit de besproken onderwerpen:

Hoe kan het portfolio ook synchroon ingezet worden?

Bijvoorbeeld door tijdens een presentatie de studenten uit te nodigen live feedback in de collectie te geven. Het doel hiervan is om de perceptie van wanneer een portfolio in het leerproces gepositioneerd wordt om te draaien: in plaats van een verzamelbak achteraf – een live en interactief document van leren. Hierbij werden mooie voorbeelden gegeven die direct met enthousiasme werden omarmd door anderen.

Hoe kan de scaffolding in de content geboden worden?

Bijvoorbeeld om te borgen dat studenten met de juiste focus en leervragen aan de slag gaan in het portfolio. Verschillende mogelijke oplossingen werden door zowel gebruikers als ontwikkelaars aangedragen (o.a. checklists, bijlagen, links, beschrijvingen). Hierbij kwam ook uitgebreid de balans tussen student- en docentsturing aan bod (en de balans tussen suggestie tegenover directie).

Hoe kan de scaffolding gedifferentieerd worden?

Daar elke student met eigen contexten en eigen capaciteiten bezig gaat in het Portfolio, lopen de behoeften navenant uit elkaar. Ook hierbij werd de balans tussen borging van beoogde leerprocessen (convergentie) en tegemoetkomen aan diversiteit in kennis, kunde en ambities (divergentie) aan de orde gesteld.

Op welke verschillende manieren kan het portfolio worden gestructureerd?

Voorbeelden van collecties als leercontexten, of juist grotere leeruitkomsten kwamen naar voren. Ook de diverse functies van doelen gaven de ruime mogelijkheden van de diversiteit van de architectuur van portfolio’s weer.

Moeten we er wel of geen voorbeelden worden gegeven?

Ook het onderzoek van Loes van Mierlo kon hier een bijdrage aan leveren: loop je het risico met voorbeelden de student teveel te sturen of geef je ze de juiste richting mee? Hoe ontwerp je de voorbeelden zo dat ze ruimte voor eigen sturing overlaten terwijl de structuur die zelfsturing ook stimuleert?

Hoe kan het portfolio in de blended learning wave gepositioneerd worden?

Op welke plekken in dit leerproces kan de inzet van een portfolio een waardevolle bijdrage leveren? Hoe zorg je ervoor dat het portfolio niet te vaak, maar ook niet te weinig onder de aandacht van student en docent komt?

Alle voorbereidingen getroffen voor de gebruikersmiddag

We kijken uit naar de volgende Portflow gebruikersmiddag

Al met al een hoop rijke discussiestof en veel uitwisseling van ideeën. Een van de aanwezigen vatte het enthousiast en vattend samen: “Al die balansen bieden kansen!”

Aan alle deelnemers een hartelijke dank voor de actieve en inspirerende bijdragen. Ook Fontys Hogescholen bedankt voor het hosten van dit event. We kijken enorm uit naar een volgende editie.

 

Ontdek hoe Portflow voor jouw instelling het verschil kan maken