We hebben een nieuwe functie om aan te kondigen! Wanneer iets belangrijks per ongeluk wordt weggegooid, kan de portfolio-eigenaar nu opgelucht ademhalen wetende dat het item kan worden hersteld vanuit de prullenbak.

Portflow prullenbak

De prullenbakfunctie is belangrijk omdat het een vangnet vormt voor studenten die per ongeluk (belangrijke) bewijsstukken verwijderd hebben. In plaats van items permanent te verwijderen, worden bewijsstukken en versies van bewijsstukken automatisch naar de prullenbak verplaatst. Met deze functie kan de student verwijderde bewijsstukken en versies van bewijsstukken binnen 90 dagen herstellen. Na 90 dagen worden de items definitief verwijderd. Student haalt eindverslag uit de prullenbak

Een ‘hersteld’ bewijsmateriaal bevat alle gerelateerde feedback en de bijbehorende versies. Wanneer een versie van een bewijsstuk wordt hersteld, omvat dit het bewijs gekoppeld aan de versie en de versie-gerelateerde feedback.

De prullenbak gebruiken

Studenten hebben toegang tot hun prullenbak via de avatarfoto in de navigatie van Portflow. Er wordt een nieuw venster geopend met twee tabbladen; één om hele bewijsstukken te herstellen en één om versies van bewijsstukken te herstellen.
Cursor klikt op het menu item prullenbak in het gebruikersmenu

De student kan altijd zien hoeveel dagen het verwijderde item in de prullenbak blijft en wanneer het item definitief wordt verwijderd. Door op het herstel-icoon te klikken, wordt het bewijsstuk (of de versie van het bewijsstuk) teruggezet op dezelfde plaats in het portfolio als waar het oorspronkelijk was verwijderd.

Toekomstige stappen

Voorlopig kunnen studenten alleen verwijderde bewijsstukken en versies van bewijsstukken herstellen. In de toekomst zal dit worden uitgebreid met de functionaliteit om doelen en collecties te herstellen.