Portflow

Rondleiding

Ontdek welke functionaliteiten Portflow te bieden heeft als studentgestuurd ontwikkel- en assessmentportfolio. Op welke manier hebben studenten de regie, hoe wordt authentieke feedback gebruikt, en hoe wordt ondersteuning geboden?

Portflow volgt de leerreis van de student

Het proces van werken met Portflow kan worden verdeeld in vier hoofdstappen, passend bij het leertraject:

Een Virtueel kopje koffie

Laten we bespreken hoe Portflow jou zou kunnen helpen

Plannen

Orden en structureer het portfolio door middel van collecties, die leercontexten vertegenwoordigen, zoals vakken, projecten, stages of eenheden van leeruitkomsten en voeg een vleugje kleur toe.

Voeg leeruitkomsten, competenties en persoonlijke ambities toe als doelen en volg je ontwikkelvoortgang.

Creëer secties (b.v. perioden, fasen of type vaardigheden) om collecties in onder te verdelen.

Gebruik templates die gecreëerd zijn door docenten of de opleiding om het portfolio te helpen structureren.

Leren

Voeg nieuwe bewijsstukken toe die de leerervaringen reflecteren en bekijk ze direct in het portfolio, zodat er snelle feedback mogelijk is.

Importeer (beoordeelde) ingeleverde LMS-opdrachten uit een cursus en niet alleen het product, maar ook de authentieke feedback van de docent worden toegevoegd.

Het iteratieve leer- en verbeteringsproces wordt volledig ondersteund door meerdere versies van bewijsmateriaal, waarbij alle feedback op eerdere versies in zicht blijft.

Een student kan bepalen wie er toegang heeft en voor hoe lang, zodat eigenaarschap en privacy gewaarborgd zijn. Kies voor het delen van het volledige portfolio of een specifieke collectie.

Naast het eenvoudig delen met andere gebruikers binnen het LMS, maakt extern delen het ook mogelijk om mensen van buiten de instelling en hun waardevolle inzichten te betrekken bij het feedback-proces.

Via feedbackverzoeken kan een student om gerichte feedback vragen.

Via threaded comments kan de feedback worden besproken om tot wederzijds en dieper begrip te komen.

Met behulp van rijke opmaak en bijlagen kan feedback gestructureerd en verrijkt worden om de waarde en duidelijkheid te optimaliseren.

Volgen

Bekijk alle activiteiten in de tijdslijn die als audit-trail fungeert voor elk doel en zie wat er wanneer gedaan is.

Tijdens het leerproces kunnen studenten en de door hen uitgenodigde personen hun vorderingen volgen. Door uitnodigingen voor een voortgangsevaluatie te versturen, kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden verzameld over de voortgang in de richting van de doelen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden samengevoegd tot visualisaties zoals tijdlijnen, voortgangsgrafieken en webdiagrammen.

Aantonen

Een student kan een vergrendelde kopie (snapshot) maken van geselecteerde collecties en bewijsstukken om het indienen voor te bereiden. Een vergrendelde kopie kan niet meer bewerkt worden en kan worden gebruikt voor een summatieve beoordeling.

Een vergrendelde kopie kan worden ingeleverd in een LMS-opdracht en worden beoordeeld in de Grader door een docent.

Een vergrendelde kopie kan dienen als showcase portfolio en op andere plaatsen publiek worden gedeeld of worden ingebed. Ook kan een assessment link worden gegenereerd om het portfolio extern te kunnen beoordelen.

Portflow
The student-led development and assessment portfolio