Portflow

Ervaringen van Klanten

Ontdek hoe onderwijsinstellingen de student aan het stuur zetten met hulp van Portflow.

Portflow @ Fontys Hogeschool

Bernolf Kramer, lid van het initiële co-creatieteam dat de ontwikkeling van Portflow heeft geïnitieerd vertelt over zijn perspectief op Portflow:

“De integratie van het LMS en het portfolio in één systeem is een verrijking van de leeromgeving voor studenten”

In onze opleidingsvisie vormt ‘Assessment as learning’ een belangrijke bouwsteen. Voorwaardelijk hierbij is een gebruiksvriendelijk digitaal studentgestuurd ontwikkel- en assessmentportfolio in Canvas. Deze wens heeft geleid tot een portfolio plug-in, die Fontys samen met Drieam heeft ontwikkeld. De integratie van het LMS en het portfolio in één systeem is een verrijking van de leeromgeving voor studenten. Het heeft ook geleid tot meer eigenaarschap bij de student van zijn of haar studie.

In een template plaatst de student uiteenlopende beroepsproducten (bv. video’s, podcasts, verslagen, animaties, groepswerk, behaalde resultaten, opdrachten in Canvas) bij zijn gestelde doelen in de collecties. De student formuleert hierbij vooraf in overleg met de docent criteria, leeractiviteiten, tijdpad en feedbackmomenten. Deze template is voor startende studenten meer gestructureerd dan voor ouderejaars die al langer met het portfolio werken. Feedback speelt in het leerproces een grote rol, waardoor de student informatie krijgt, bijgestuurd wordt en de kans groter is dat de student zijn of haar doel behaalt. Feedback wordt geplaatst in het portfolio en is afkomstig van peers, werkveldbegeleiders, studentcoaches en expert-docenten. Dit kunnen zowel interne als externe gebruikers zijn. Met name de mogelijkheid om audio-feedback te geven blijkt goed te werken en de student tot actief handelen aan te zetten.

Formatieve tussentijdse feedback krijgt hierdoor sterker de aandacht dan voorheen. De student heeft hierdoor meer inzicht in zijn ontwikkeling en het vereiste niveau dat ze uiteindelijk moeten realiseren. Om dat aan te tonen selecteren ze beroepsproducten, die ze verantwoorden in hun assessmentportfolio dat wordt beoordeeld m.b.v. SpeedGrader in Canvas. Kortom: het leerproces staat centraal en de nadruk ligt minder op het eindproduct. Wat uiteindelijk wel van hogere kwaliteit is.

We werken inmiddels met de derde versie van de ontwikkelde portfolio plug-in. En het wordt steeds beter. Ik kijk o.a. uit naar de realisatie van het dashboard in versie 4 dat het eigenaarschap nog verder vergroot m.b.v. learning analytics.

Kortom: het leerproces staat centraal en de nadruk ligt minder op het eindproduct.

Bernolf Kramer

Tutor, Onderwijscoördinator, DLO- Coach, Onderwijskundig ICT-specialist

Fontys Hogeschool K&E

Robin Agterberg

Onderwijskundige

Fontys ICT

Michael Schifferling

Docent Game Design and Technology

Fontys ICT

“Door de inrichtingsmogelijkheden van Portflow wordt de student uitgedaagd zelf vorm te geven aan de inhoud en opbouw van het portfolio”

Bij Fontys Hogeschool ICT is de student eigenaar van zijn eigen leerproces. Dit betekent dat de student ook zelf kan bepalen welke deliverables hij/zij opstelt waarmee de leeruitkomsten aangetoond kunnen worden. Wij waren op zoek naar een portfolio tool die hierin kon faciliteren. Dit hebben wij gevonden in Portflow.

Door de inrichtingsmogelijkheden van Portflow wordt de student uitgedaagd zelf vorm te geven aan de inhoud en opbouw van het portfolio. De integratie met het LMS-systeem Canvas maakt het mogelijk om de voortgang van de student op een laagdrempelige manier vast te leggen waarbij Portflow ook faciliteert dat de eigenaar van het portfolio om gerichte feedback op deliverables of op het volledige portfolio kan vragen. Voor ons is Portflow een goede toevoeging om onze didactische uitgangspunten ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren.

Voor ons is Portflow een goede toevoeging om onze didactische uitgangspunten ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren

Portflow @ Windesheim

Geert van der Wijk

Product Owner – Educational Systems

Windesheim

We zetten Portflow in als katalysator voor onze ingezette onderwijstransitie naar leeruitkomstgericht werken, waarbij de verbanden tussen leeractiviteiten en -contexten richting de leeruitkomsten gelegd wordt. De student gaat Portflow gebruiken om zelf aan het stuur diens leerproces zichtbaar te maken en leeruitkomsten aan te tonen.

Een Virtueel kopje koffie

Laten we bespreken hoe Portflow jou zou kunnen helpen

Portflow
Het studentgestuurde ontwikkel- en assessmentportfolio