We zijn verheugd om een nieuwe mijlpaal te kunnen presenteren in de manier waarop je het leertraject kunt volgen, beoordelen en verbeteren: Geaggregeerde Doelfeedback. Deze krachtige toevoeging is ontworpen om zowel studenten, docenten als coaches een uitgebreid overzicht te bieden van alle kwalitatieve doelfeedback. Met deze nieuwe toevoeging heeft Portflow een sprong voorwaarts gemaakt als centrale plek waar de ontwikkeling van vaardigheden op basis van leerervaringen in het gehele leertraject samenkomt.

Studenten verzamelen veel feedback in Portflow, omdat het een ontwikkelingsportfolio is, en het kan overweldigend en tijdrovend zijn om alle relevante feedback te vinden als daar geen handige hulp bij geboden wordt. Stel je voor dat een student bewijsmateriaal van leerervaringen, processen en resultaten verzamelt in diens portfoliocollecties. Ze hebben alle relevante partijen die waardevolle perspectieven op hun leertraject en prestaties kunnen bieden uitgenodigd voor (360°) feedback, zoals hun collega’s, docenten, experts en coaches. Voor zowel de student als zijn docenten en coaches is het niet altijd eenvoudig om alle relevante feedback te vinden die betrekking heeft op een specifiek doel (bijvoorbeeld competentie, vaardigheid, leeruitkomst). Feedback kan immers ontvangen worden op diverse plekken, zoals in voortgangsevaluaties, in collecties of op specifiek bewijs.

Waar kun je de geaggregeerde doelfeedback vinden?

In de doelkaart (waar alle informatie over doelen wordt weergegeven) hebben we een nieuw tabblad toegevoegd, genaamd ‘Feedback’. Naast de doeldetails, geschiedenis (tijdlijn), kwantitatieve groeigrafieken en gekoppeld bewijsmateriaal biedt het tabblad Feedback een chronologisch overzicht van alle ontvangen feedback over dat doel. Hierin staat niet alleen een overzicht van alle narratieve feedback uit voortgangsevaluaties door de tijd heen, maar ook feedback die studenten uit hun collecties en bewijsmateriaal hebben gekoppeld die op dat doel betrekking heeft. Bovendien is dit chronologische overzicht filterbaar op rol (student, expert, docent, coach, extern, etc.), type en tijd.

Feedback koppelen aan doelen: benadruk het relevante verhaal

Feedback die is ontvangen op voortgangsevaluaties met betrekking tot een doel, wordt automatisch toegevoegd aan de geaggregeerde doelfeedback. Daarnaast kunnen studenten feedback die ze krijgen op specifieke bewijsstukken of in collecties koppelen aan één of meerdere doelen. Elke opmerking die deel uitmaakt van de feedbackdialoog kan worden gekoppeld aan doelen, en in die actie kan de student de inhoud binnen die opmerking benadrukken die relevant is voor de geselecteerde doel(en). Bovendien kan de student eventueel aangeven waarom hij dat specifieke stukje feedback heeft geselecteerd om aan dat doel te koppelen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillende perspectieven aan te geven op hun prestaties op het gebied van een doel, hun proces in de loop van de tijd en als nulpunt van waaruit ze zijn begonnen. Het kan ook worden gebruikt om specifieke sterke punten en verbeterpunten onder de aandacht te brengen die betrokkenen tijdens hun leertraject hebben aangegeven. In de geaggregeerde doelfeedback wordt de volledige context en bron van alle gekoppelde feedback gepresenteerd, inclusief de gemarkeerde stukken en toegevoegde verklarende notitie van de student.

Geaggregeerde doelfeedback in de doelkaart

Onderwijskundige waarde

De toevoeging van geaggregeerde doelfeedback voegt vanuit verschillende perspectieven een enorme waarde toe aan de onderwijskundige en didactische positionering van Portflow als een overkoepelend leerervaringsportfolio dat eigendom is van de student.

 1. Holistische blik op het leerproces
  Met geaggregeerde doelfeedback kunnen gebruikers alle kwalitatieve feedback met betrekking tot doelen op één centrale locatie (de doelkaart) consolideren. Deze holistische aanpak maakt een alomvattend inzicht in de voortgang van studenten mogelijk, zodat men geen waardevolle inzichten van docenten, collega’s, coaches, experts of andere belanghebbenden tijdens het leertraject zal missen.
 2. Strategische doelafstemming
  Door specifieke delen van de ontvangen feedback op bewijsmateriaal en collecties te koppelen aan doelen, creëren studenten een directe verbinding tussen leerobjecten en de overkoepelende doelstellingen die ze nastreven. Deze strategische afstemming bevordert een duidelijk begrip van hoe elk bewijsstuk en leeractiviteit bijdraagt ​​aan hun onderwijstraject, waardoor studenten meer betekenis kunnen geven aan hun eigen leerproces.
 3. Verbeterde reflectieve oefening
  Het chronologische overzicht biedt een tijdlijn van kwalitatieve feedback die is ontvangen over een doel. Dit biedt niet alleen een historisch perspectief, verrijkt met context- en rolperspectieven, maar faciliteert ook een dynamische reflectie op de leerevolutie in de tijd. De mogelijkheid om feedback te filteren op type, rol, en datum stelt studenten in staat effectiever te reflecteren. Het analyseren van specifieke aspecten van feedback maakt gerichte zelfevaluatie mogelijk, waardoor een dieper begrip van sterke punten en uitdagingen wordt bevorderd.
 4. Geïnformeerde doelbijstelling
  Met geaggregeerde doelfeedback kunnen studenten en coaches weloverwogen aanpassingen maken aan doelen op basis van de collectieve inzichten verzameld vanuit verschillende rollen en perspectieven. Dit iteratieve proces zorgt ervoor dat de leerdoelen relevant, haalbaar en afgestemd blijven op de evoluerende onderwijsbehoeften van de student.

 

HvA, als betrokken cocreatiepartner, aan het woord over deze toevoeging

Toevoeging voor student

Studenten hebben zelf regie in het toewijzen van feedback op een doel. Ook als de feedbacktekst over meerdere doelen gaat, kan de student arceren welk stuk van de feedback over welk doel gaat.

Toevoeging voor coach

Voor coaches is het filteren van feedback op verschillende rollen (student, expert, docent, coach, extern) een geweldige toevoeging om snel een indruk te krijgen in de voortgang op een doel.

Mieke Willering en Jan-Pieter Zuiderveen, Hogeschool van Amsterdam

 

 

Portflow voor een holistisch inzicht in leervorderingen

De lancering van Geaggregeerde Doelfeedback is een grote stap voorwaarts in ons streven om een platform te bieden waarin niet alleen leerartefacten georganiseerd kunnen worden, maar wat gebruikers ook waardevolle en bruikbare inzichten biedt. Terwijl je deze nieuwe functie verkent, raden we je aan actief deel te nemen aan de gebruikerscommunity Portflow Labs, om ervaringen uit te wisselen en verhalen op te halen. We kijken uit naar de positieve impact die verzamelde doelfeedback zal hebben op jullie leerervaringen.

Ons team van experts staat klaar om je te helpen het meeste uit deze nieuwe functie te halen. Neem contact met ons op voor meer informatie over geaggregeerde doelfeedback of om een demo te boeken als je Portflow nog niet gebruikt.