Vanuit de behoefte aan een gedetailleerdere aanpak voor het bijhouden van de ontwikkeling van studenten, zowel voor de coach als voor de studenten zelf, introduceren we een diepere laag doelen: Subdoelen. Deze verbetering voegt meer diepgang toe aan het portfolio en biedt verrijkte inzichten in de groei en ontwikkeling van een student. Ontdek de nieuwe mogelijkheden voor holistische beoordeling en verbeterd succes van studenten met de toevoeging van deze hiërarchie aan doelen.

Fijnmazige inzichten voor een holistische beoordeling

Op het gebied van holistische beoordeling, longitudinaal volgen of programmatisch toetsen, is het bijhouden van de voortgang in het verwerven van vaardigheden in het leertraject van een student van cruciaal belang om adequate begeleiding mogelijk te maken. Vooral in de steeds flexibelere en persoonlijkere leertrajecten van het moderne onderwijs, waar studenten een grote verscheidenheid aan leerervaringen koppelen aan verschillende soorten doelen, is nauwkeurigheid in deze relaties essentieel. Voortbouwend op de solide basis van de vorig jaar geïntroduceerde Doelen-functionaliteit, biedt de introductie van Subdoelen een meer genuanceerde relatie tussen leerervaringen en doelen, evenals meer gedetailleerde manieren om het leerproces te analyseren.

Een van de belangrijkste voordelen van het opnemen van subdoelen in het portfolio is hun centrale rol in het faciliteren van holistische beoordelingen, die onder andere in het concept van programmatisch toetsen van belang zijn. Een holistische beoordeling gaat verder dan traditionele methoden voor het evalueren van geïsoleerde vaardigheden of competenties; het omvat een alomvattend begrip van de capaciteiten van een student, inclusief hun vermogen om kennis te integreren, vaardigheden toe te passen in verschillende contexten en een diepgaand begrip van complexe concepten te tonen. Subdoelen binnen Portflow stellen coaches, docenten en studenten in staat om deze veelzijdige aspecten (zelf) te beoordelen of waarderen door overkoepelende Doelen op te splitsen in specifieke, meer meetbare componenten. Deze hiërarchische aanpak geeft een nauwkeuriger en genuanceerder beeld van de algehele vaardigheid van een student, waardoor een holistische evaluatie mogelijk wordt gemaakt die niet alleen naar het eindpunt kijkt, maar naar het hele leertraject.

Navigeren naar studentsucces

Doelen worden al lang erkend als essentiële factoren om studenten naar succes te begeleiden. Of het nu gaat om leeruitkomsten, competenties, vaardigheden of specifieke leerdoelen, doelen dienen als bakens voor studenten en helpen hen hun weg te vinden in het onderwijs. Met de toevoeging van Subdoelen kunnen studenten en coaches nu meer gedetailleerd inzicht krijgen in hun talenten en specifieke verbeterpunten. Met dit robuuste framework voor het stellen van doelen stelt Portflow docenten en studenten in staat om leeractiviteiten en beoordelingen af te stemmen op hun onderwijsambities.

Subdoelen illustratie

Hoe gebruik je Subdoelen?

Subdoelen kunnen op talloze manieren worden gebruikt en dankzij de flexibiliteit van Portflow kun je ze afstemmen op de persoonlijke situatie en het traject van elke lerende. Onder de vele opties die je tot je beschikking hebt, kun je over het algemeen twee benaderingswijzen onderscheiden:

  • Mijlpalen: Subdoelen gebruiken als (enigszins) opeenvolgende stappen om een groter doel op te splitsen in kleinere en bereikbare stappen. Dit maakt het mogelijk om subvaardigheden opeenvolgend te verwerven of om verschillende stadia van beheersing op de voet te volgen.
  • Dimensies: Subdoelen gebruiken om (samenhangende) onderliggende aspecten van het overkoepelende doel te identificeren. Elk subdoel vertegenwoordigt daarbij een component of facet dat bijdraagt aan de totale scope van het doel.

Deze keuze kan gemaakt worden afhankelijk van het doel van het bredere educatieve raamwerk, de aard van de vaardigheden of competenties en het gewenste niveau van granulariteit. Het gebruik van subdoelen als dimensies benadrukt de onderlinge verbondenheid van vaardigheden en bevordert een holistisch begrip. Het gebruik van subdoelen als mijlpalen biedt een meer stapsgewijze, sequentiële beoordeling die bijzonder nuttig kan zijn voor het bijhouden van de voortgang in de tijd en het geven van gerichte feedback op specifieke momenten. Aangezien Portflow ook al andere manieren biedt om de voortgang in de tijd te volgen, bijvoorbeeld in de vorm van groeigrafieken, kan de multidimensionale benadering van subdoelen in de meeste gevallen meer waarde toevoegen.

Subdoelen: mijlpalen of dimensies

Een paar voorbeelden van hoe Doelen kunnen worden opgesplitst in Subdoelen:

  • Een competentie of leeruitkomst (Doel) met onderliggende criteria (Subdoelen);
  • Een professionele rol (Doel) met onderliggende kernhandelingen (Subdoelen);
  • Een eindkwalificatie (Doel) met onderliggende leeruitkomsten (Subdoelen).

Subdoelen voor scaffolding

Een ander voordeel van Subdoelen is dat het de scaffoldingtoolkit die Portflow biedt verder uitbreidt. Het doel van scaffolding is om de begeleiding en ondersteuning adequaat aan te sluiten op de behoeften van de student. Als dit goed is afgestemd, is de student optimaal toegerust om te leren en te groeien in diens zone van naaste ontwikkeling. Subdoelen kunnen net dat extra niveau van granulariteit bieden in het proces van doelen stellen om behapbare, herkenbare en bereikbare doelen te helpen definiëren. Het gebruik van kleinere subdoelen kan studenten helpen bij hun motivatie en bij het begrijpen van wat het overkoepelende doel inhoudt. Dit kan gebeuren door deze Subdoelen te specificeren binnen Doelen als onderdeel van een Template. Het is ook mogelijk om de overkoepelende Doelen via een Template aan studenten te geven en hen uit te nodigen om zelf (persoonlijke) subdoelen te formuleren. Zo kunnen studenten ook een gedetailleerd plan maken over hoe ze hun doelen willen bereiken. Het proces van het stellen en plannen van deze subdoelen kan ook worden opgenomen in gesprekken van een coachingcyclus.

Waar vind je de Subdoelen?

Gebruikers kunnen Subdoelen maken binnen hun portfolio op het tabblad Voortgang. Klik op het actiemenu (⋮) achter een Doel om nieuwe Subdoelen toe te voegen. Subdoelen kunnen ook op diezelfde manier worden aangemaakt door middel van een Template (klik op het actiemenu achter de naam van een Doel). Het is zelfs mogelijk om Subdoelen binnen een Doel te ordenen. Na het maken (of importeren) van bewijsstukken kunnen deze gekoppeld worden aan Subdoelen op de collectiepagina. Ons doel is om het gebruik van Subdoelen eenvoudig en optioneel te houden. Daarom hebben we de reeds bestaande doelkaart een nieuwe functie gegeven waarbij we waar relevant informatie en filters voor Subdoelen hebben toegevoegd. De lijst met Subdoelen per Doel is te vinden in de Doelkaart (overzicht). Daarnaast toont de lijst met gekoppelde bewijsstukken de gekoppelde Subdoelen per bewijsstuk en kunnen gebruikers filteren op verschillende Subdoelen. Tot slot worden aan Subdoelen gerelateerde gebeurtenissen opgenomen in de tijdlijn van de Doelkaart.

Volgende stappen: Kwantitatieve analyses

Het idee achter Subdoelen is om een meer genuanceerde manier van voortgangsmonitoring mogelijk te maken, naast de monitoring van de voortgang op het overkoepelende doel. In de nabije toekomst zullen we daarom de functionaliteit van Subdoelen uitbreiden zodat ze gebruikt kunnen worden in voortgangsevaluaties, net zoals doelen dat nu zijn. Daarnaast zal de onlangs toegevoegde functie voor het koppelen van ontvangen feedback aan Doelen ook naar Subdoelen komen. Houd de roadmap en blog in de gaten voor meer updates. Alle aanbevelingen, wensen en ideeën met betrekking tot Doelen of Subdoelen en de gewenste inzichten die je graag zou willen zien, zijn zoals altijd van harte welkom in onze roadmap.

Ons team van experts staat klaar om je te helpen om het beste uit deze nieuwe functionaliteit te halen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Subdoelen of om een demo te boeken als je Portflow nog niet gebruikt.