Een veilige en vertrouwde leeromgeving is cruciaal voor het borgen van een effectieve feedbackcultuur en het stimuleren van eigenaarschap, en Portflow zet daarin de volgende stap. Studenten kunnen nu zelf bepalen wie toegang krijgt tot de feedback die ze van anderen hebben gekregen. Zelfgereguleerd leren is hiermee meer gepersonaliseerd en veiliger dan voorheen. Studenten kunnen hun leerervaring nauwkeurig en zelfverzekerd vormgeven.

Met deze nieuwe update in Portflow hebben studenten de volledige regie over wie toegang krijgt tot welk gedeelte van én welke feedback op hun portfolio. Als je toegang kreeg tot een portfolio, kreeg je ook automatisch toegang tot de feedback en voortgangsevaluaties van anderen. Studenten bepalen nu zelf of bezoekers alleen het bewijsmateriaal mogen zien met hun eigen feedback of ook de opmerkingen en evaluaties van anderen kunnen bekijken. Dit biedt volledige vrijheid om het portfolio te delen op hun eigen voorwaarden. Zij kunnen zich vrijer voelen om hun portfolio te delen met anderen, en ervaren een hoger niveau van eigenaarschap.

Wanneer zou je delen met beperkte feedback zichtbaarheid?

Student houdt de feedback vertrouwelijk

Een medestudent of stagebegeleider wordt uitgenodigd door een student om feedback te geven op proces of op product. Daarvoor is het niet per se nodig om ook de evaluatie of feedback van een ander in te zien. Sterker nog, hun waardering of feedback wordt misschien beïnvloed doordat ze feedback van anderen kunnen bekijken. Met beperkte toegang geven deze bezoekers hun eigen, eerlijke, authentieke inzichten zonder sturing of invloed van anderen.

Soms bevatten feedback en vooral voortgangsevaluaties gevoelige informatie, waardoor de student liever het portfolio deelt zonder inzicht in feedback van anderen. De eigenaar voelt zich vrijer om (gevoelige of persoonlijke) feedback van anderen te vragen of om bezoekers uit te nodigen die hij anders niet zo dichtbij wil laten komen.

Waarde voor de student

Dat een student ervoor kan kiezen om ontvangen feedback niet met iedereen te delen, maakt dat de student gerichter, gedetailleerder en wellicht ook persoonlijker feedback zal durven vragen. Dat is natuurlijk waardevol én het vergroot het eigenaarschap van de student over zijn portfolio.

Waarde voor de  coach

Coaches/docenten worden bij het geven van feedback, waarbij ze niet de reeds feedback van anderen kunnen zien, niet beïnvloed door andere meningen. Dat maakt de feedback authentiek en dat zal door de student als oprechter ervaren worden.

Elize van der Zwaag, Radboud Universiteit

Wanneer zou je delen met toegang tot alle feedback?

Students deelt toegang tot haar feedback

Coaches kunnen waardevolle inzichten krijgen in de prestaties, werkwijze en voortgang van studenten, juist door het bewijs én alle feedback te bekijken. Daarmee worden studenten niet alleen begeleid en beoordeeld op het eindproduct, maar juist op hun weg ernaartoe. Er ontstaat een holistisch en adequaat beeld van de student en diens ontwikkeling. Ze kunnen zien welke feedback en evaluaties een student aanvraagt en zien de feedback die anderen aanreiken. Dit helpt bij het begrijpen van het interactieproces en hoe de student omgaat met ontvangen feedback. De coach krijgt in dit geval van de eigenaar volledige toegang tot het portfolio omdat deze waarde ziet in het delen van gekregen feedback en voortgangsevaluaties.

Portflow voor een bloeiende feedbackcultuur

Met deze nieuwe controle over de portfolio-toegang zet Portflow een stap richting een meer gepersonaliseerde en flexibele ervaring voor studenten, waarin zij écht de eigenaar zijn. Terwijl je deze nieuwe functie verkent, raden we je aan actief deel te nemen aan de gebruikerscommunity Portflow Labs, om ervaringen uit te wisselen en verhalen op te halen.

Ons team van experts staat klaar om je te helpen het meeste uit deze nieuwe functie te halen. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een demo te boeken als je Portflow nog niet gebruikt.