Eduframe

Rondleiding

Ontdek welke functionaliteiten Eduframe van Drieam te bieden heeft. Krijg inzicht in alle features die je nodig hebt om de cursusadministratie van jouw instelling te beheren en te automatiseren

Eduframe

Het SIS & eCommerce Platform voor Canvas en het Volwassenenonderwijs

Breng uw opleidingen op de markt binnen een platform

Cursus- en programmabeheer

Plan uw face-to-face, blended en online cursussen. Creëer modulaire programma’s door cursussen in tracks te combineren.

Plan Cursussen

Plan een cursus met een vaste begin- en einddatum. Of plan een cursus waar een student slechts een bepaald aantal dagen toegang heeft. De cursustoegang wordt vervolgens automatisch gesynchroniseerd met Canvas.

Plan meetings in de cursusomgeving

Plan meetings in de cursusomgeving met een begin- en eindtijd. Meetings worden automatisch gesynchroniseerd met de Canvas-kalender als events.

Hergebruik bestaande cursustemplates

Een cursustemplate wordt gebruikt om algemene informatie over een cursus op te slaan. Dit is onafhankelijk van het moment dat het plaatsvindt (een cursus kan namelijk meerdere keren per jaar plaatsvinden), zodat informatie kan worden hergebruikt.

Behoud overzicht van alle taken, notities en mails

Gebruik de tijdlijn om een overzicht te houden van alle taken en notities. Daarnaast kun je alle verzonden en geplande mails bijhouden die betrekkingen hebben tot de cursus.

Verdere automatisering met workflowacties

Maak gebruik van workflowacties om een lijst van mails en taken te kunnen definiëren die gepland of gestuurd dienen te worden in het belang van een cursus.

Publiceer cursussen

Kies ervoor om geplande cursussen automatisch te publiceren op je website en op externe websites die opleidingen vergelijken.

Docenten, lokalen en andere middelen beheren en inplannen

Boek docenten, lokalen en andere middelen per meeting. Ontvang waarschuwingen voor dubbele boekingen.

Combine cursussen met verschillende richtingen

Combineer cursussen tot tracks om modulaire programma’s te creëren. Het is zelfs mogelijk tracks te combineren tot een nieuwe track, bijvoorbeeld door een masterdiploma aan te maken op basis van 4 onafhankelijke modules.

Communicatieautomatisering

Stuur e-mails op basis van triggers zoals het ontvangen nieuwe inschrijvingen. Of ontvang berichten op basis van tijd, zoals een herinnering 5 dagen voor het begin van de cursus.

Genereer Certificaten

Op basis van vooraf gedefinieerde templates, kunnen certificaten automatisch worden gegenereerd en afgeleverd. Studenten kunnen certificaten vervolgens bekijken in hun portaal. Deze certificaten kunnen daarbij een geldigheidsduur hebben.

CRM

Krijg een 360 graden overzicht van uw contacten en organisaties. Koppel contactpersonen aan organisaties. Krijg een overzicht van inschrijvingen per contactpersoon of per organisatie.

Contacts

Contacten zijn de basis van Eduframe. Een contact kan een student, docent of belangrijk persoon gerelateerd aan de organisatie zijn. Krijg een compleet overzicht per contact, inclusief alle inschrijvingen binnen de omgeving.

Aangepaste velden

Door middel van aangepasten velden is het mogelijk om eigenschappen, contacten of organisaties toe te voegen zodat je alle data kunt opslaan zoals je voor ogen hebt.

Registreer credits of uren per student

Registreer credits of uren automatisch per student op basis van het behalen van cursussen. Het is ook mogelijk om credits handmatig toe te voegen die buiten Eduframe om zijn behaald.

Organisaties

Koppel contactpersonen aan organisaties, en wijs belangrijke contactpersonen toe aan organisaties. Belangrijke contactpersonen, zoals HR-managers, kunnen de organisatie en de bijbehorende inschrijvingen beheren.

Gepersonaliseerd portaal

Contactpersonen kunnen inloggen op hun persoonlijke portal. Op basis van hun rol kunnen ze verschillende dingen zien en doen.

Contacten en organisaties importeren

Importeer eenvoudig een groot aantal contactpersonen en organisaties, en breng de velden in het Excel-blad/CSV-bestand in kaart met de velden in Eduframe. De import kan ook gedaan worden voor contacten per organisatie.

Beheer van bestellingen en inschrijvingen

Beheer & automatiseer alle bestellingen via uw website, het klantenportaal of die handmatig ingevoerd zijn door de back-office.

Overzicht bestellingen

Krijg een overzicht van alle bestellingen. Orders kunnen automatisch worden bevestigd, of een handmatige bevestigingsstap is mogelijk.

Bestellingen kunnen bestaan uit 1 of meer inschrijvingen

Het is mogelijk om meerdere studenten in te schrijven voor een cursus in 1 order. Deze bestelling kan ook aangemaakt worden door een sleutelcontactpersoon, zoals een HR persoon.

Verzonden e-mails volgen op de tijdlijn

Bekijk alle verzonden e-mails op de tijdlijn, volg of ze goed zijn ontvangen, en verstuur ze opnieuw wanneer nodig.

Bestellingen kunnen B2C of B2B zijn

Een contactpersoon kan inschrijvingen hebben die gekoppeld zijn aan een organisatie (B2B), of privé-inschrijvingen (B2C). Hetzelfde contact kan beide soorten inschrijvingen hebben.

Gemakkelijk een groter aantal leerlingen aan een bestelling toevoegen

Als u bijvoorbeeld een Excel-lijst met nog in te schrijven leerlingen ontvangt, kunnen die gemakkelijk worden geïmporteerd en in één keer aan de bestelling worden toegevoegd.

Geautomatiseerde facturering

Facturen kunnen automatisch worden gegenereerd met behulp van de order info. Factuur & betalingsstatus kunnen gesynchroniseerd worden met boekhoudsoftware.

Marketing, sales & rapporten

Start nieuwe marketingacties op basis van studenten- en inschrijvingsgegevens. Beheer de funnel van de verkoopkansen, inclusief de wachtlijst.

Beheer de sales funnel

Beheer je sales funnel met opportunities in Eduframe. Opportunities kunnen handmatig worden aangemaakt door de back-office, automatisch worden aangemaakt via de website (zoals brochure aanvraag), of worden aangemaakt door studenten toe te voegen aan de wachtlijst.

Uitnodigen voor terugkerende opleidingen

Krijg een overzicht van de uit te nodigen cursisten voor een terugkerende training, bijvoorbeeld op basis van de einddatum van een certificaat.

Rapportage en bedrijfsinformatie

Gebruik Microsoft PowerBI om gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk aan te passen en geweldig uitziende rapporten te krijgen. Krijg bijvoorbeeld een overzicht van uw sales funnel, met het aantal leads per type cursus.

E-mail campaigns

Gebruik MailChimp om gerichte e-mailcampagnes te sturen, gebaseerd op bijvoorbeeld labels die zijn toegewezen aan contactpersonen, gevolgde cursussen of leads die zich hebben ingeschreven voor een cursus.

Integreer met Salesforce, Hubspot of MailChimp

Breid de marketing- en verkoopmogelijkheden uit door te integreren met marketingautomatiseringssoftware zoals Salesforce, Hubspot of MailChimp.

book a demo

Find out how Eduframe can help you

Portflow
The SIS & eCommerce platform for Canvas and Continuing Education.